กัน ดั้ ม oo season 2Wireless Gold Coin Edition

กัน ดั้ ม oo season 2Wireless Gold Coin Edition

กันดั้มooseason2WirelessGoldCoinEdition:กันดั้มooseason2แนะนำเกม:กันดั้มooseason2มันเป็นเกมศิลปะการต่อสู้สองมิติในเกมนี้คุณสามารถเลือกอาชีพของคุณเองได้อย่างอิสระคุณสามารถใช้ศิลปะกา