Black Desert Mobile เปิดตัวอาชีพใหม่ รัน พร้อมกับ เรดลิลลี่ ที่เป็นอาชีพปลุกพลังsl ชุมพร

Black Desert Mobile เปิดตัวอาชีพใหม่ รัน พร้อมกับ เรดลิลลี่ ที่เป็นอาชีพปลุกพลังsl ชุมพร

Black Desert Mobile เปิดตัวอาชีพใหม่ รัน พร้อมกับ เรดลิลลี่ ที่เป็นอาชีพปลุกพลัง【sl ชุมพร】:บริษัท Pe